Contacts

Ukraine, Ivano-Frankivsk region, Tatariv village, 659 Nezalezhnosti street

e-mail: hotel_olga@ukr.net

+38 (03434) 353 02

+38 (067) 835 10 10

+38 (050) 529 07 24

+38 (067) 370 19 11